Kā jau zināms vairumam nozares profesionāļu, Bibliotēku attīstības centra Bibliotēkzinātnes lasītava 2018. gadā piedzīvojusi nozīmīgas pārmaiņas. Lasītava kļuvusi par multifunkcionālu telpu, bet tās pamatfunkcija palikusi nemainīga – tā joprojām pieejama kā nozares lasītava ar koncentrētu krājumu speciālistiem.

Lasītavā pieejamais krājums paredzēts galvenokārt bibliotekāriem – praktiķiem; nozares studentiem un mācībspēkiem adresētā literatūra pieejama pārsvarā LNB 2. un 3. stāvā.

 

Precīzāka informācija par piekļuvi un lasītavas izmantošanas iespējām, kā arī konsultācijām ar nozares bibliotekāriem rodama LNB mājaslapā. 

 

 Otra galvenā bibliotekāru stāva lasītavas funkcija – tā ir daudzveidīgu pasākumu telpa, kas tiek izmantota dažādām bibliotēku, kā arī kultūras jomas norisēm. Ar lasītavas pārveidi vēl vairāk nostiprinājusies 8.stāva kā bibliotekāru stāva koncepcija. Turpmāk šeit koncentrēsies speciālistu vidū jau atpazīstamie bibliotekāru auditorijai adresētie pasākumi – apaļā galda diskusijas, semināri, tikšanās, sanāksmes. Daudzi bibliotekāri un saskarjomu profesionāļi vidi ar domas un sarunas rosinošo skatu uz Vecrīgu jau atklājuši un labprāt izmanto semināriem, radošām diskusijām, pieredzes apmaiņai un savstarpējai komunikācijai. Telpas iekārtojums viegli pielāgojams konkrētās norises vajadzībām. Tā tiek piedāvāta un arī aktīvi jau tiek izmantota nozares sabiedrisko organizācijas apspriežu un citu norišu organizēšanai; notiek darba sanāksmes, tikšanās un darba sarunas. Telpu profesionālo norišu organizēšanai izmanto arī citas bibliotēkas, kā arī LU bibliotēku nozares studenti un LNB Kompetenču attīstības centra kursanti, kuriem šeit tiek organizētas arī atsevišķas studiju nodarbības.

 

Priecājamies, ka pēdējā laikā iespēju pulcēties nozares sanāksmēs bibliotekāru stāvā izmanto arvien vairāk citu Latvijas bibliotēku darbinieki, kā arī mūsu sadarbības partneri. Ja jūs vēl neesat starp viņiem un vēlaties dažādot savas profesionālās atklāsmes – laipni aicinām!  


Pieteikšanās: 

e-pasts: Anda.Saldovere@lnb.lv

tālr. 67716047mob. tālr. 29336112

 

 
Informāciju sagatavoja:

Anda Saldovere

Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tagi: Bibliotekāru stāvs, Bibliotēkzinātnes lasītava