Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Nozaru literatūras centrs aicina juridisko fakultāšu studentus apmeklēt pētnieciskā darba rakstīšanas skolu 2018. gada 6., 13., 20. un 27. martā. Nodarbības ietvers pētījuma izstrādes teorētisko un praktisko daļu juridiskajā zinātnē. Dalība bez maksas.

Nodarbības notiks katru marta otrdienu no plkst. 18.00 līdz 20.00 LNB Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavas mācību klasē (2. stāvā), un tās vadīs Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes lektore Dr.iur., Bc.paed. Kitija Bite.


LNB Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavas speciālisti iepazīstinās ar bibliotēkas pakalpojumiem un resursiem, brīvpieejas krājumu, informācijas meklēšanu elektroniskajā katalogā, tiešsaistes abonētajām un LNB veidotajām datubāzēm (tostarp, Nozaru literatūras datubāzi, e-grāmatām u. c.). Šoreiz nodarbībās īpaši tiks akcentēta pētnieciskā darba praktiskā daļa, tāpēc aicinām ņemt līdzi savu pētījumu iestrādes!


Nodarbību plānojums:


1. nodarbība, 6. marts. Pētījuma plānošana, pētījuma robežu noteikšana (temats, objekts, priekšmets, satura rādītājs), praktiskie piemēri un LNB konsultācijas.


2. nodarbība, 13. marts. Problēmas izvirzīšana, mērķa noteikšana, uzdevumi mērķa sasniegšanai, praktiski piemēri un LNB konsultācijas.


3. nodarbība, 20. marts. Pētījuma jautājumi, metodes, praktiski piemēri un LNB konsultācijas.


4. nodarbība, 27. marts. Pētījuma izstrādes nianses, rezultāti un to noformēšana, prezentēšana, praktiski piemēri un LNB konsultācijas.
 
Papildu informācija par nodarbību norisi, rakstot uz e-pastu: bitija@inbox.lv