Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

11.07.-11.09.2019.

gaiķenieces Mārītes Dreimanes kolekcijas izstāde

“Biz, biz mārīte” - mārīšu kolekcijas izstāde