Kursīšu pamatskolā

27.05.2019. plkst. 12.30

Pasākums „Rafi piedzīvojumi un citi stāsti”

tikšanās bērnu grāmatu autori Vitu Štelmaheri un sunīti Rafi

“Bērnu žūrija 2018” noslēguma pikniks

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (8)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!