21.maijā plkst.19.00

“Ceļojumu piezīmes — SPĀNIJA” kopā ar kursīšnieku Mārtiņu Lagzdonu

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā - UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros!