17.05.2019. plkst. 18.30

Pasākums “Tas garais gads”

tikšanās režisoru, kultūras personību Jāni Sreiču

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (8)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!