16.05.2019. plkst. 16.00

Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 5.posma NOSLĒGUMS

Aicināti esošie un jauni dalībnieki, kam patīk minēt krustvārdu mīklas un atjautības uzdevumus!