Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
no 10.05. līdz 10.06.2019.

Saldus pilsētas bibliotēkas

veidota novadpētniecības izstāde «SALDUS TIRGUS»