Kursīšu bibliotēkā

04.04.2019. plkst. 18.30

Pasākums “Gaismas apstākļi”

tikšanās ar dzejnieku, žurnālistu, aktieri Tomu Treibergu

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (8)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!