Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā

No 14.01. līdz 15.02.2019.

Izstāde “lai kur es ietu, vējš no bērnības pūš…”

 

Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas dalībnieces, pampāļnieces Dairas Ābolas gleznas un viņas meitas Ilzes Ābolas, mazmeitas Evas Behmanes un mazmazmeitas Emilias Behmanes pieskārieni mākslas pasaulei!