Kursīšu attīstības biedrība „KABata” sadarbībā ar kultūras darba organizatori Ilzīti Griķi un bibliotēkas-informācijas centra vadītāju Mārtiņu Lagzdonu izstrādājusi projektu „Spēlē spēli – senu, jaunu, veidotu””, kas tika iesniegts biedrības „KIT” izsludinātajā projektu konkursā „Radošā ideja vienu…”.

Konkursu finansiāli atbalsta Saldus novada projektu fonds biedrības projektā „Radošā ideja vieno…”. Projekts guvis pilnīgu atbalstu 540.72 euro apmērā.

Projekta mērķis ir saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana un radošo spēju attīstīšana bērniem un jauniešiem Kursīšu pagastā, izmantojot dažāda veida spēles.

Projekta vienojošais elements ir spēle, kas apvieno gan dažādu iestāžu darbiniekus, projekta komandu, gan dažādu paaudžu cilvēkus, pasākuma apmeklētājus, spēļu lietotājus un veidotājus. Ar spēļu palīdzību tiks saglabāts un popularizēts Kursīšu kultūrvēsturiskais mantojums (senā apbūve), radīts produkts Saldus novada iepazīšanai, sekmēta sadarbība starp pagasta un novada iestādēm un organizācijām, noorganizēti spēļu svētki pagasta iedzīvotājiem.

Projekta laikā tiks izgatavotas puzles, dažādas āra lielformāta spēles, intelektuāla spēle “Saldus novads”, noorganizēta “Spēļu diena” Kursīšu pagasta iedzīvotājiem. Iegādāts tehnika, lai spēles varētu izgatavot – A3 laminators un papīra giljotīna.

Ziņu sagatavoja:

Mārtiņš Lagzdons


projekta vadītājs


Kursīšu attīstības biedrība „KABata” valdes priekšsēdētājs


Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs


 

Tagi: Spēles, projekts, KIT, Saldus novada projektu fonds