Novecojošā sabiedrībā pilsoniskā līdzdalība gūst arvien lielāku nozīmi. Arī bibliotēkas senioriem piedāvā daudz dažādu iespēju, kā aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Novecojošā sabiedrībā pilsoniskā līdzdalība gūst arvien lielāku nozīmi. Arī bibliotēkas senioriem piedāvā daudz dažādu iespēju, kā aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

 

Rakstā minēts piemēr no Hamburgas pilsētas bibliotēkas "Bücherhallen", kur seniori iesaistīti četros lielos projektos: diskusiju grupas migrantu izcelsmes ļaudīm, integrācijas projekts valodas prasmju apguves veicināšanai agrīnā vecumā, priekšā lasīšanas stundas un brīvprātīgs mediju piegādes dienests personām ar ierobežotu mobilitāti.

 

Ar rakstu iespējams iepazīties šeit:

http://www.goethe.de/ins/lv/rig/kul/mag/bib/lv9574538.htm

 

Ziņu sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Gētes institūa Rīgā bibliotēka
zigrida.murovska@riga.goethe.org

Tagi: Projekti, seniori, Brīvprātīgo darbs, brīvprātīgie