Raksts par to, kādēļ bibliotēkas ir kā radītas valodas un lasīšanas veicināšanas programmu realizācijai.

Aktīvam un sistemātiskam valodas attīstības un lasīšanas veicināšanas atbalstam jau no mazotnes, būtu jābūt visu publisko bibliotēku galvenajam uzdevumam. Taču tas prasa, lai valodas attīstības un lasīšanas veicināšana tiktu uzlūkota nevis kā tikai viens no daudziem uzdevumiem, bet gan kā vissvarīgākais uzdevums!

 

Raksta turpinājumu lasiet šeit: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/kul/mag/bib/lef/lv9470818.htm

Ziņu sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Gētes institūta Rīgā bibliotēka
Tel. +371 67508190
zigrida.murovska@riga.goethe.org
www.goethe.de/riga
www.goethe.de/lasit
www.facebook.de/goetheinstitut.riga
www.twitter.com/GI_Riga

Tagi: Lasīšanas veicināšana