20.martā ,no plkst. 16.00 Gatavosimies Lieldienām "Nāc,nākdama, Lielā dienā"

Darbosiemies ar papīru kvilinga tehnikā.