Bērnu Žūrijas pasākumā bērniem ,kuri lasīja proejekta grāmatas bija iespēja tikties ar grupu Transleiteri,kuri bērnus ne tikai izklaidēja ar savām dziesmām,bet arī aktīvi aicināja baudīt ballīti jautri dejojot.