Bibliotēkā vienu rezi mēnesī pulcējas lasītāju klubiņa" Grāmatu eksperti" dalībnieki.''Sīs tikšanās reizes tēma bija -"Bērnība",kurā bērni un jaunieši dalījās savās atmiņās par bērnību,rādīja savus foto ,kā arī stāstīja par savu bērnības mīļāko grāmatu.