Ievērojamas personības, kuras dzimušas, mācījušās vai strādājušas Annas pagastā

 1. Alfreds Ziediņš – skolotājs, rakstnieks. Dzimis 1885.gada 28.janvārī Annas pag. „Kadilās”, miris 1944.gada 19.aprīlī.
 2. Jūlijs Ziediņš - dziedātājs, kultūras dzīves organizētājs. Dzimis 1888. gada 25. februārī Annas pagasta „Kadilās”, miris, apglabāts Ezeriņu kapos.
 3. Jānis Simsons – aktieris un režisors. Dzimis 1887.gada 18.martā Annas pag. „Dostās”, miris 1939.gada 1.augustā
 4. Terēze Brence - skolotāja, dzejniece. Dzimusi 1897.gada 8.novembrī Annas pag. "Rūnānos", mirusi 1974.gada 1.decembrī Vācijā
 5. Pēteris Ķikuts – dzejnieks. Dzimis 1907.gada 24.jūlijā Annas pag. „Ūsiņos”, miris 1943.gada 24.novembrī.
 6. Lilija Duka (dz. Egle) – aktrise, režisore. Dzimusi 1909.gada 23.martā Annas pag. „Triseniekos”, mirusi 1984.gada 1.septembrī
 7. Arnolds Serdants - kinodarbinieks, darbojies Rīgas kinostudijā. Dzimis 1904. gada 13. jūlijā Annas pagastā – miris 1980. gada 26. novembrī Rīgā.
 8. Elza Alsberga (dz.Pelne) – gleznotāja, keramiķe. Dzimusi 1912.gada 24.oktobrī Annas pag. „Āmaņos” – mirusi 1996.gada 25.maijā
 9. Uldis Prēdelis - gleznotājs. Dzimis 1920. gada 3. septembrī Annas pagastā – miris 1994. gada 20. oktobrī Rīgā.
 10. Evalds Vilks – mākslinieks grafiķis. Dzimis 1928.gada 30.janvārī Annas pag. „Dacvaros”, miris 1985.gada 21.maijā.
 11. Skaidrīte Kaldupe (dz.Ķikute) – dzejniece. Dzimusi 1922.gada 24.februārī Jūrmalā, dzīvojusi Annas pag. „Rūnēnos”, mirusi 2013.gada 6.janvārī, apglabāta Alūksnes Lielajos kapos.
 12. Vita Vīksna (dz.Ziediņa) – literāte. Dzimusi 1935.gada 11.augustā Annas pag. „Kadilās”, mirusi 2010.gada 4.februārī, apglabāta Ezeriņu kapos.
 13. Modris Āboliņš – dzimis 1929.gada 4.jūlijā Annas pag. (aiz Annas muižas), miris 1991.gada 5.martā, apbedīts Ēdoles kapos – Izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes vecākais pasniedzējs). Augstskolas docētājs /1991/. No 1963. – 1968.gadam bijis DPI mācību un zinātņu prorektors; no 1968.g. – Filozofijas un politekonomijas katedras vecākais pasniedzējs.
 14. Dzintars Āboliņš – dzimis Annas pag. (aiz Annas muižas). Tehnisko zinātņu doktors Rīgas Politehniķu institūtā.
 15. Vita Lūse–Brieže – Valsts filharmonijas dejotāja, bijusī Annas skolas pionieru vadītāja
 16. Kārlis Krēsliņš – dzimis 1945.gada 13.aprīlī Annas pag. „Triseniekos”. Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) rektors, brigādes ģenerālis
 17. Zina Eglīte – Dzimusi 1925.gadā Annas pag. „Ūsiņos”. Mirusi. Latvijas filozofijas docente. Dr. art, bibliotēku darbiniece, pētniece; ilggadēja LNB Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas darbiniece
 18.  Daumants Viks – Dzimis 1924.gada 8.oktobrī Annas pag. „Sīļukalnā”. Dzīvo Floridā ASV. Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanagu organizācijas aprūpes vadītājs, 2005.gadā Latvijā apbalvots ar Atzinības krusta Zelta goda zīmi
 19. Aija Balode – cirka māksliniece. Dzimusi Annas pag. „Auniņos”
 20.  Tamāra Soboļeva – dz.1937.gadā, pēc 1956.gada pāris gadus dzīvoja Annas pagastā, aktrise
 21. Marianna Ziediņa – dzimusi 1908.gadā Mālupes pagastā. Dzīvoja Annas pagasta „Kadilās” (literātes V.Vīksnas māte). Tuvāk par viņu laikrakstā „Oktobra Karogs” 07.03.88.
 22.  Konrāds Ķikuts – dzimis 1902.gadā Annas pagastā „Polsās”, miris 1990.gadā. 1928. gadā beidzis Alūksnes ģimnāziju, mācījies Latvijas Māksla akadēmijā, kuru beidzis 1934.gadā Otto Skulmes monomentālās glezniecības nodaļu. Kopš 1928.gada bijis aktīvs mākslas izstāžu organizētājs un dalībnieks Alūksnes novadā, no 1946.gada – Mākslinieku savienības biedrs.
 23. Viesturs Vecgrāvis – 12.03.1948. – dzimis Annas pagastā pasta darbinieces un būvinženiera ģimenē; literatūrvēsturnieks, izdevējs, Dr.philol. (1993).
 24. Aldonis Kozilāns - dz.1928.gada 21.jūnijā Jaunalūksnes pagasta „Melzobos” – Annas skolas direktors no 1970.gada līdz 1988.gadam, ilggadējs skolotājs un aktīvs kultūras dzīves veidotājs.
 25. Elza Jaunzeme (dzim.Krots) - dz. 1912.gada 20.augustā Annas pag. – mirusi 1995.gada 5.decembrī, apglabāta Ezeriņu kapos – ilggadēja Annas skolas skolotāja, vēstures izzinātāja, kultūras dzīves veidotāja
 26. Oskars Jaunzems – dzim. 1924.gada 22.janvārī Litenes pagastā, miris 1992.gada janvārī, apglabāts Ezeriņu kapos. Kopš 1953.gada dzīvoja un strādāja Annas pagastā. Ilggadējs skolotājs, teātra režisors, sabiedriskās dzīves veidotājs.
 27. Adolfs Čerbikovs – dzim.1921.gada 4.aprīlī Annas pagasta „Veršās”, miris 2013.gada 1.februārī, apglabāts Ezeriņu kapos. Ilggadējs teātra režisors, sabiedriskās dzīves veidotājs, kultūras norišu organizētājs.
 28. Ārija Dunce – dzim.1925.gada 7.augustā Gaujienas pagastā, mirusi 2007.gada 14.maijā Annas pagastā, apglabāta Ezeriņu kapos. Ilggadēja bibliotēkas vadītāja, sabiedriskās dzīves organizētāja, pagasta kultūras dzīves hroniste
 29. Māris Pundiņš – dz. 1938.gada 31.janvārī Rīgā, miris 2009.gadā. Ilggadējs Annas pagasta kolhoza „Umara” priekšsēdētājs, aktīvs sabiedriskais darbinieks, kultūras dzīves veidotājs.
 30. Māris Ievednieks – dzim. 1949.gada 29.martā Sibīrijā, vecāku izsūtījuma laikā. Atgriežoties Latvijā, vecāku dzimtajās mājās Annas pagastā, mācījies Annas pamatskolā. Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” aktieris, literārā kluba „Ezerlāse” dalībnieks – raksta dzeju un prozu
 31. Oskars Zemnieks – LKO, apbalvots 1922.g. – dzim.1897.gada 1.jūnijā Kalnamuižas pagastā, miris 1945.gada 28.septembrī, apglabāts Ezeriņu kapos. 1921.gadā piešķirta jaunsaimniecība Annas pagasta „Kaulos”, kur visu mūžu saimniekojis
 32. Eduards Meijers – LKO, apbalvots 1922.g. – dzim.1892.gada 2.martā Annas pag. „Āmaņos”, miris 1963.gada 30.janvārī, apglabāts Ezeriņu kapos.
 33. Jānis Punte – LKO, apbalvots 1921.g. – dzim. 1896.gada 24.martā Alsviķu pagastā, miris 1982.gada 14.maijā Anglijā. 1921.gadā piešķirta jaunsaimniecība Annas pagasta „Lāčplēšos”, kur saimniekojis līdz 1944.g., kad devies uz Vāciju.
 34. Aleksandrs Mālkalns – LKO, apbalvots 1920.g. – dzim. 1892.g.24.jūl. Annas pag., miris 1984.gadā. Piešķirta jaunsaimniecība Annas pagasta „Kauļos”
 35. Pauls Reismanis – LKO, apbalvots 1922.g. – dzim.1888.gada 30.oktobrī Annas pagastā, miris 1967.gada 18.jūlijā, apglabāts Alūksnes Lielajos kapos. Annas pamatskolas izglītība. Zemkopis Annas pagasta „Dambjos”
 36. Oto Egle – LKO, apbalvots 1920.g. – dzim. 1892.gada 11.oktobrī Annas pag., miris 1974.gada 3.februārī, apglabāts Alūksnes Lielajos kapos. Piešķirta jaunsaimniecība Annas pagasta „Kalnzemniekos”


 

Adrese

Tautas nams, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Kontaktinformācija

Darbalaiks

 • P:08:00-16:30
 • O:08:00-16:30
 • T:08:00-16:30
 • C:08:00-16:30
 • P:08:00-16:00
 • S:-
 • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv