28.jūlijā plkst.15.00 Ezeriņu kapos svētbrīdis "Piemineklim Annas pagasta kritušiem karavīriem Latvijas atbrīvošanas cīņās - 85"

Laipni aicināts ikviens!

 

Plkst.16.00 - KAPUSVĒTKI

/vadīs LELB Evaņģēlists Jānis Zvirgzdiņš, muzicēs ērģelniece Aiva Zaķe/