Annas bibliotēkā abonētie preses izdevumi pieejami ikvienam lasītājam.

Jaunākos izdevumus lasi uz vietas, bet iepriekšējos vari paņemt uz mājām.

Iespējams izlasīt:

Malienas Ziņas

Praktisko Latvieti

Mājas Viesi

Ievu

Leģendas

Ievas Dārzu

Ievas Stāstus

Ievas Māju

Privāto Dzīvi

Pavardu