Bibliotēku nedēļa Annas bibliotēkā aizritēja spraigā darbībā. Visu nedēļu apmeklētāji atbildēja vai meklēja atbildes uz dienas jautājumu „Ja nezini – noskaidro!”. 23.aprīlī – Jurģu dienā vai Sv.Jura dienā – katrs apmeklētājs no vadītājas saņēma dāvinājumu – rozi. Nedēļas kulminācija – 26.aprīlis, kad notika sirsnīga tikšanās ar gulbenieti, bijušo Annas skolas skolotāju Intu Vilku un viņas grāmatas „Caur sirdi plūstošā dzīve” prezentācija.

Aizrautīgais un ļoti interesantais stāstījums notika vairāk nekā divu stundu garumā, jo tas bija saistošs ikvienam apmeklētājam. Stāstot savu dzīvesstāstu un pārdzīvojumus, atklājās, ka kopā ar Intu Vilku izsūtījumā vienā skolā mācījušies arī divi annenieši un tos fotogrāfijā palīdzēja atpazīt radiniece. Tā bija arī daudzu anneniešu atkal satikšanās gan kā ar bijušo kolēģi, gan kā skolotāju.

Interesantais un aizraujošais stāstījums ikvienu rosināja izlasīt grāmatu. Intas Vilkas dzīvesstāsts varbūt atgādina arī daudzu izsūtīto dzīvesstāstus, bet tas redzējums, no kāda skatu punkta raksta vai stāsta tās autors, katram ir individuāls un tikai viņam raksturīgs. Tas rosina šo grāmatu pēc iespējas ātrāk ņemt rokās un izlasīt. Par to liecināja arī izveidojusies rinda uz šo grāmatu bibliotēkā, jo tā ir tikai viena.

Mēs visi, pasākuma dalībnieki, sakām sirsnīgu paldies un novēlam Intai Vilkai piepildīt sapni – aizbraukt uz bijušo nometinājuma vietu Krasnojarsku un skatīt to jau ar pieredzējušas kundzes acīm, atsaucot atmiņā bērnībā un jaunībā pavadītos gadus.

Pasākuma noslēgumā notika konkurss „Atpazīsti un nosauc!”, kurā bija jāatpazīst fotogrāfijā redzamie objekti un vietas gan no Annas pagasta vēstures, gan jaunākie laiki. No 12 fotogrāfijām vairāk kā trešdaļa dalībnieku atpazina 10 un tas ir labs rādītājs, ka pagasta cilvēki diezgan labi pārzina Annas teritoriju. Ir gandarījums par kopā paveiktajiem darbiem kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

Dalībniekiem, it sevišķi Intai Vilkai, saviļņojošs bija pagasta vēstures istabas apmeklējums, kurā ir apkopotas arī skolas vēstures liecības, kas ir ļoti tuvas grāmatas autorei. Arī vairāki annenieši vēstures istabu apmeklēja pirmo reizi.