Tuvojoties novadnieces Skaidrītes Kaldupes dzimšanas dienai, Annas bibliotēkā notika piemiņas pasākums. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīt fragmentus no dzejnieces romāniem, pasakām un daudzajiem dzejoļiem. Kopā tie bija Skaidrītes Kaldupes „spēka vārdi”, jo apvienoja dzejnieces dzīves vērtības: pašaizliedzīgā Tēvzemes mīlestība, darba tikums, kas bija dzejnieces dzīves pamatā, viņas agrās rīta stundas, kas palīdzēja radīt brīnišķīgus darbus. Mēs ļoti ticam, ka ik pa brīdim, atgādinot par Skaidrītes Kaldupes darbiem, diženās dzejnieces literārais mantojums nepazudīs un tos lasot vēl ilgi dos spēku un sniegs patiesu baudījumu.

Pasākuma laikā notika saruna ar Skaidrītes Kaldupes paziņu ornitologu Jāni Brikmani, kurš pastāstīja par dzejnieci, lasīja viņas dzeju par putniem, par dabu un to, ka vēlas iepazīt mežu burvību, kas ieskauj Skaidrītes Kaldupes senču mājas „Rūnēni”.

Ļoti interesanta saruna bija par putniem, kas ir Jāņa Brikmaņa sirdslieta, par viņa ceļojumiem. Viņš iepazīstināja ar putnu sugām, stāstīja par viņu uzvedību un atklāja daudzas lietas par putnu gudrību. Klausītājiem bija arī daudz jautājumu, jo pie mums putnu daudzveidība ir milzīga un katram putnam ir savs „raksturs”. Sirsnīgs paldies „Putnu Jānim” (tā viņu dēvē tautā) par saturīgo un interesanto stāstījumu!

Otrā dienā, nelielā pulciņā, no Annas pagasta, kopā ar dzejnieces talanta cienītājiem, piedalījāmies piemiņas sarīkojumā Skaidrītes Kaldupes 91.dzimšanas dienā, dzejnieces pēdējās grāmatas „Degošā paaudze. Poēma par Gauju un mīlestību” atvēršanas svētkos Kocēnu kultūras namā, uz to mūs uzaicināja tā vadītāja Ināra Blūma. Mīlestība un cieņa pret dzejnieci bija tās vērtības, kas apvienoja visus pasākuma dalībniekus – dalīties atmiņās par Skaidrītes Kaldupes dzīvi un darbību. Sarīkojumā piedalījās grāmatas izdevniecības „SolVita” vadītāja Veronika Lāce. Izsmeļošu un ļoti saistošu stāstījumu sniedza dzejnieks Imants Auziņš, kurš ir bijis kopā ar dzejnieci Skaidrīti Kaldupi daudzās jo daudzās tikšanās reizēs ar lasītājiem, rakstījis ievadvārdus viņas grāmatām.  

Par Skaidrīti ļoti sirsnīgi izteicās Nellija Nurmika – Mazsalacas novada dzimtu tracinātāja, Latvijas lepnums 2012 un citi dzejnieces talanta cienītāji.

Mēs aizdedzām sveces novadnieces piemiņai un viena no tām bija vēstījums nākamajām paaudzēm - lai nekad nepazustu diženās dzejnieces Skaidrītes Kaldupes literārais mantojums.