14.septembris bija pirmā rudens tikšanās, kad kopas "Virši zied" dalībnieces varēja ieskatīties jaunāko grāmatu sarakstā un apskatīties grāmatas. Bibliotēkas vadītāja pati piedāvā grāmatas, pastāsta par tām, lai ieinteresētu kādu no tām izlasīt. ... un viņai tas izdodas, jo grāmatas nonāk pie lasītāja. Tāpat tika pārrunāti tuvākie pasākumi gan bibliotēkā, gan novadā, sniegtas atziņas pagasta vēsturē un citi jautājumi.