Bibliotēkā var iepazīt Lijas Brīdakas literāros darbus gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Dzejnieces jubilejas mēnesī izmantojam viņas dzejas rindas: "Mēs pārāk parasti dzīvojam - / tā vien, lai pietiktu vienam mūžam" un lai paliktu arī bērniem, ne tik mums pašiem.