Abonētās datu bāzes

Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.

Sīkāk lasiet sadaļā „E-resursi”

 

Apmācības un konsultācijas

Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv)

 

Datori un internets

Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā;

Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām;

Portatīvā datora saņemšana bezatlīdzības lietošanā uz laiku izmantošanai mājās (noma). Pieteikties pa tālruni 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

 

Datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Speciāla datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bezmaksas konsultācijas tās lietošanā

 

Elektroniskais katalogs

Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē

 

Elektroniskā dokumentu piegāde

Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

 

 

 

Filmas

Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv

 

Informācija par novadu

Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Alūksnes un Apes novadu un novadniekiem. Fondā atrodami raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām u.c. Daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa darbības jomām un  ir sakārtoti atsevišķās mapēs. Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas novadpētniecības materiālu datubāzē, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par fondā pieejamajiem materiāliem.

 

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64322197, 25403935,

e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv  

Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://www.albibl.lv/alise/

 

Jauno grāmatu dienas

Katra mēneša pēdējā pirmdienā bibliotēkā izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem

 

Konsultācijas

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs. Pieteikties pa tālr. 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

 

Kopēšana, izdruka

Kopēšanas darbi un datorizdrukas.

Cenas skatīt šeit.

 

Krājums

Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas

 

Literatūras izstādes

Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes

 

Nakts abonements, svētku un izejamo dienu abonements

 

Grāmatu, kas atrodas lasītavā, izsniegšana uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās līdz nākošās darba dienas rītam vai uz svētku un izejamām dienām

Periodiskie izdevumi

Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi. Pieejamo periodisko izdevumu sarakstu skatīt šeit

 

Skenēšana

Skenēšana, kas ļauj informāciju saglabājot digitālā formātā. Pakalpojuma cenas skatīt šeit

 

Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

 

Tematiski pasākumi

Bibliotēkā regulāri ir iespējams apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus

 

Uzziņas

Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.

Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv vai apmeklē bibliotēku Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē

 

Alūksnes un Pededzes bibliotēkās - jauns pakalpojums!

 

Bibliotēku darba ikdienā esam novērojuši, ka bibliotēkas apmeklētājiem uz kādu konkrētu laiku ir vajadzīgs dators intensīvākai lietošanai nekā tas nepieciešams ikdienā- jāraksta kursa/diplomdarbs, jāgatavojas eksāmeniem, jāizstrādā projekts utt. Bibliotēkās datortehnika ir pieejama, bet tās lietotājs ir spiests rēķināties ar konkrētu laiku, visbiežāk- ierobežotu. Ir situācijas, kad cilvēki sava darba laika, dzīvesvietas attāluma, veselības stāvokļa vai cita iemesla dēļ bibliotēku nevar apmeklēt tik bieži, kā tas viņiem būtu nepieciešams. Savukārt- bieži vien zemais iedzīvotāju ienākumu līmenis neļauj cilvēkiem iegādāties datoru savā īpašumā. Tādēļ Alūksnes un Pededzes bibliotēku darbinieki, projekta „Bibliotēka nāk pie lietotāja” sekmīgas realizācijas rezultātā, saviem lietotājiem piedāvā jaunu pakalpojumu- portatīvo datoru nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz laiku lietošanai mājās, tādējādi sekmējot bibliotēku pakalpojumu pieejamību un informācijas resursu izmantojamību ārpus bibliotēku telpām un darba laika.
Katra no minētajām bibliotēkām saviem apmeklētājiem piedāvā 2 portatīvos datorus, kuri nodrošināti ar datu karti mobilā interneta uztveršanai. Iznomājot datoru, līdzi tiek dota arī „O!Kartes” mobilā interneta karte trīs latu vērtībā, kuru pēc izlietošanas, ja nepieciešams, datora lietotājs papildina jau par saviem līdzekļiem. Iegūt tiesības izmantot uz laiku datortehniku var jebkurš Alūksnes novada iedzīvotājs, ja tas viņam nepieciešams izglītojošiem mērķiem, darbam, e-pakalpojumu izmantošanai u.tml. Datora lietotājam ir jābūt reģistrētam kā bibliotēkas lietotājam un viņam nedrīkst būt parādsaistību attiecībā pret bibliotēku. Ar datora lietotāju tiks noslēgts līgums, kurā atrunāta līgumslēdzēju pušu atbildība u.c.
Ja Jūs ir ieinteresējis šis bibliotēkas pakalpojums, lūdzu sazināties ar Alūksnes vai Pededzes bibliotēku darbiniekiem, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu: Alūksnes pilsētas bibliotēka- biblioteka@aluksne.lv , tālr. 64322197 vai 25664421, Pededzes bibliotēka- bibl.pededze@aluksne.lv, tālr. 64324329 vai 25608756.
Šī projekta izstrādē un realizācijā, bez minētajām Alūksnes novada bibliotēkām, iesaistījušās arī Klintaines bibliotēka Pļaviņu novadā un Ogres Centrālā bibliotēka.
Informācijai: 2011. gadā 12 Latvijas bibliotēkās tika īstenoti trīs projekti: „Bibliotēka nāk pie lietotāja”, „Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību”, „3i - ieraugi, iekadrē, ievieto”. Katrs projekts saņēma 10 000 ASV dolāru. To piešķīra Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF) sadarbībā ar EIFL - starptautisku bezpeļņas organizāciju, kuras darbības mērķis ir veicināt bibliotēku attīstību pasaulē. Šis projekts tika realizēts „Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu.

Adrese

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Kontaktinformācija

Darbalaiks

  • P:
  • O:
  • T:
  • C:
  • P:
  • S:
  • Sv:

Saites

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv