Par mūsu novadnieku Ojāru Vācieti

Spītīgais dzejnieks - OJĀRS VĀCIETIS. 
Radošais mūžs O.Vācietim aizritēja stingras cenzūras rāmjos, sākot ar Staļina sistēmas dzelžaino tvērienu un beidzot ar padomjzemes stagnācijas laiku. Taču dzejnieks spēja vienmēr palikt godīgs pret sevi un lasītājiem. Viņš bija brīvs, kaut iekšējā pasaulē. Padomju režīma apstākļos dzīvei saskaņā ar sirdsapziņu bija sava cena - 
jaunākajā žurnālā LEĢENDAS.
Pieejams lasītavā!

Tagi: Ojārs Vācietis, Alūksnes bibliotēka, 2019, Žurnāls Leģendas