Pagājuš gadsimta sešdesmito gadu sākumā ar Latvijas PSR Augstākās padomes izdotajiem Dekrētiem likvidēja Alūksnes rajonu un pēc tam 1967.gadā to atjaunoja. No jauna tika veidotas visas rajona darbību nodrošinošās institūcijas.
Par aizvadīto gadu norisēm un pārmaiņām liecina mūsu albumos saglabātās fotogrāfijas. Tās apskatāmas izstādē „Bija tāds laiks…/Atjaunotajam Alūksnes rajonam - 50”.

 

Piedzīvotais laiks pusgadsimta garumā - Alūksnes rajona padomes pasūtījuma izdotajās grāmatās „Tuvā pagātne” un „Laika liecinieks”.