2015.gada 2.janvārī apritēja 95 gadi kopš Alūksnei piešķirtas pilsētas tiesības. Šajā sakarā apmeklētājiem visa gada garumā tiks piedāvāts izstāžu cikls "Sirds vienmēr sadzird dzimto pusi..."
Janvārī izstāde bija veltīta Alūksnei dzejā un prozā, bet sākot ar februāri izstādes būs veltītas literātiem - novadniekiem.
Februāra jubilāre ir Skaidrīte Kaldupe.