11. septembrī Ādažu bibliotēkā noritēja atraktīva un spraiga Dzejas dienu pēcpusdiena – uz tikšanos ar saviem faniem bija aicināti igauņu dzejnieks un tulkotājs Contra (Margus Konnula) un latviešu dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš.

   Lai labāk iejustos un uzsāktu dialogu, sarunas iesākām sasveicinoties un piesakot viesus igauņu valodā. Dzejnieks Contra (Margus Konnula)  klātesošos uzrunāja un iepazīstināja ar sevi un saviem darbiem.

   Contra daudz popularizējis Veidenbauma dzeju - ”Man patīk teikt, ka es esmu igauņu Veidenbaums”,  par sevi saka igauņu dzejnieks.  2014. gadā viņa tulkojumā izdota Eduarda Veidenbauma dzejas izlase, par kuru Contra saņēma Igaunijas un Latvijas Ārlietu ministriju Tulkotāju balvu.

   Contra Igaunijā ir viens no populārākajiem dzejniekiem - trīsdesmit dzejoļu krājumu autors, raksta grāmatas bērniem, dziesmu tekstus. Contras dzejas valoda ir ļoti bagāta - daudz dažādas vārdu spēles, zilbju sakritības, humora un satīras, veidojot ironiskus izteicienus un  asprātīgas parodijas.

   Vakara gaitā dzejnieks atraktīvi runāja savu dzeju, pat dziedot dažādas interpretētas himnas – gan igauņu, gan latviešu valodā. Klātesošie dzirdēja Contras dzeju interesantā autora izpildījumā, kā arī  pārskatu par tulkojumiem dažādos laika posmos.

   Contras dzeju latviešu valodā tulko Guntars Godiņš,  jau 2009. gadā atdzejojumā iznāca no abām pusēm lasāma dzejas grāmata ar nosaukumu „Abi labi”. Arī  Contra šobrīd daudz tulko un atdzejo latviešu autoru darbus: Alvja Hermaņa „Dienasgrāmata”, Noras Ikstenas romāns „Mātes piens” (kopā ar Ilzi Tālbergu), kā arī atdzejojis Kārļa Vērdiņa, Arta Ostupa, Ineses Zanderes, Guntara Godiņa u.c. dzejoļus. Šogad pavasarī tika izdots Contras dzejoļu krājums  “Tik grūti ir būt latvietim”. Tajā apkopoti igauņu valodā rakstītie dzejoļi, kurus atdzejojis Guntars Godiņš, kā arī daži Contras paša rakstītie dzejoļi latviešu valodā.

   Gan Contra, gan Guntars Godiņš  dalījās iespaidos par savām atdzejotāju pieredzēm, tulkojot savus darbus.

Contru Igaunijā uzskata par dziesminieku, viņš tiek aicināts lasīt un arī dziedāt savus dzejoļus”, teica  Guntars Godiņš.

   Bija patiesi jauka un jautra vakara pasēdēšana Dzejas dienas noskaņās, kas zin – varbūt taps arī kādas dzejas rindas....

Ziņu sagatavoja:

Sandra  Orlovska


Ādažu  bibliotēka

Tagi: dzejnieks, dzejas dienas, tulkotājs